ganpati
 
दिल्लीत गेल्यानंतर कळत-नकळत महाराष्ट्रातील सण आणि उत्तर भारतातील सण यांच्यात तुलना आणि चर्चा होऊ लागली. सण जवळपास तेच असतात, बदलतो तो त्यांचा ढाचा आणि ऋतू. त्यामुळे मराठी सण साजरे करतानाच उत्तर भारतीय सण साजरे केल्याचा आनंद घेता येतो ...
Loading...

Select Language
Share Link