mind it
 
धनश्री आत्महत्येचा प्रयत्न करते आणि वाचते. प्राजक्ताला सोबत करायला गेलेला रजनी तिला घरी सोडताना त्यांच्या नात्याविषयी बोलतो. त्याला लक्षात येतं की त्यांच्यात एक खोलवरचं नातं आहे, पण त्याला प्रेमाचं स्वरूप द्यायला प्राजक्ताचं मन तयार नाहीये ...
Loading...

Select Language
Share Link