parenting tips
 
‘जरा अर्जंटली भेटायचं आहे.’ आवाजावरून लक्षात आलं की पॅनिक झालेली आई असावी. अर्थातच आई-बाबा शाळेतून तडक काऊन्सेलच्या समोर येऊन बसले होते. ९ वीत गेलेला त्यांचा मुलगा, ८वी पर्यंत त्याचं गाडं कसंबसंच ढकललं होतं. ९ वीच्या पहिल्या चाचणी ...
Loading...

Select Language
Share Link